Oficjalne kursy JCI

Oficjalne kursy JCI prowadzone są na całym świecie przez certyfikowanych trenerów w identyczny sposób. Dzięki temu certyfikaty, potwierdzające zdobyte podczas szkoleń umiejętności, uznawane są w każdym kraju.

Obecnie 10 szkoleń ma status oficjalnych szkoleń JCI. Są to:

Effective Leadership

Szkolenia podczas którego uczestnicy zdobywają informacje i motywacje potrzebne do bycia liderem swojej firmy, organizacji i społeczności.

Effective Communications

Szkolenie porusza temat efektywnej komunikacji. Uczestnicy poznają werbalne, niewerbalne, pisemne i ustne metody za pomocą których komunikacja i działania stają się jeszcze prostsze i efektywniejsze!

Effective Meetings

Kurs kładzie nacisk na kreatywność w organizowaniu i prowadzeniu spotkań. Każde spotkanie jest inne, bo biorą w nim udział inne osoby. Do prowadzącego spotkanie należy wybór formy spotkania. Z jednej strony ludzie potrzebują kontaktu bezpośredniego, z drugiej jednak, w ostatnich latach dowiedziono, że są takie inne efektywne formy prowadzenia spotkań. Które wybrać?

JCI Admin

Kurs zarządzania lokalną organizacją. Zalecany jest dla wszystkich nowych członków a w szczególności dla lokalnych zarządów. Wziąć w nim udział powinni wszyscy, którzy chcą stać się liderem na każdym poziomie lokalnej organizacji. Kurs obejmuje strukturę organizacji, zarządzanie, prowadzenie spotkań, planowanie, wyjaśnienie znaczenia działania we wspólnocie.

JCI Achieve

Całodzienny kurs o metodach rozwijania lokalnej organizacji. Kurs oparty na przykładach LOMów, które poprzez budowanie lokalnej tożsamości realizują misję JCI, skutecznie stosują rozpoznawalne i cenione działania, potrafią zrozumieć dynamikę istniejących grup demograficznych. JCI Achive jest dla tych wszystkich, którzy chcą w pełni zrozumieć sens, cel i dynamikę budowania atrakcyjnej organizacji JCI.

JCI Social Responsibility

Przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć jaką rolę dla dobrobytu i stabilności pełnią aktywni obywatele w swoich społecznościach. Kurs propaguje zasady Global Compact ONZ w biznesie. Zachęca ludzi do odpowiedzialnego działania i zachęca ich do wdrażania praktyk skutkujących polepszeniem sytuacji naszego otoczenia.

Networking

Kurs, który przedstawia dynamkę sieci kontaktów. Podczas jego trwania można nauczyć się m.in. jak budować własne sieci networkingowe, wykorzystywać pojawiające się możliwości, jakie podjąć działanie w celu utrzymania kontaktów oraz jak korzystać z uczestnictwa w globalnej sieci JCI oraz jak zbudować sieć kontaktów na przyszłość.

JCI Presenter

Kurs mający na celu wykształcenie umiejętności efektywnego prezentowania przygotowanych treści z wykorzystaniem środków wizualnych oraz przekonywania słuchaczy do swoich pomysłów.

JCI Impact

Szkolenie przeznaczone do osób, które chcą być aktywnymi obywatelami i dokonywać pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. W trakcie kursu uczestnicy poznają pojęcie aktywnego obywatela, dokonują analizy potrzeb swojej społeczności, szukają trwałych rozwiązań i dyskutują możliwe projekty.

Omoiyari

Omoiyari to szkolenie oparte na japońskiej koncepcji życia w harmonii, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Celem jest zmotywowanie uczestników do bycia aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w tworzenie społeczeństw opartych na najwyższych wartościach.